Algemene voorwaarden


Inschrijven

Bij iedere cursus op de website staat een ‘aanmeldknop’. Hier vind je het inschrijfformulier. Vul dit volledig in en verzend het. Je ontvangt daarna automatisch een bevestiging van je aanmelding. Je inschrijving is pas definitief als we het inschrijfformulier hebben ontvangen en verwerkt.

Start cursus

Een cursus gaat van start bij voldoende inschrijvingen. Ongeveer een week voor de startdatum krijg je hierover bericht. Gaat de cursus door dan ontvang je via e-mail een uitnodiging. Hierin staat ook verdere informatie over de cursus zoals data, tijden, locatie, enzovoort.

Wachtlijst

Als het maximum aantal deelnemers voor een cursus is bereikt, maken we dit kenbaar op de website. Je kunt je dan via een e-mail aan info@vrijwilligershuisheusden.nl op de reservelijst plaatsen. Dit betekent dat je alsnog kunt deelnemen, mocht er een plaats vrijkomen. Wij informeren je hier direct over. Bij een lange wachtlijst proberen we in overleg met de docent een extra cursus aan te bieden.

Kosten

De meeste cursussen voor vrijwilligers zijn gratis. In een enkel geval moeten we aan beroepskrachten een vergoeding betalen. Dit geven we per cursus aan op de website.

Verplaatsing

De scholingspartner heeft het recht de scholing te verschuiven naar een latere datum. Bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers, beschikbaarheid van docent(en) en scholingsruimte. Wij stellen de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte.

Annuleren

Als er niet voldoende inschrijvingen zijn, moeten we de cursus helaas annuleren. Het team Vrijwilligersacademie Heusden zal u dan tijdig via e-mail proberen te bereiken. In de praktijk zal dit soms pas enkele dagen voor de geplande startdatum gebeuren.

U verbindt zich altijd voor de gehele cursus. Als u verhinderd bent om naar een training of bijeenkomst te komen, laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten. We heten graag zoveel mogelijk vrijwilligers welkom en het aantal plaatsen per training is beperkt. In uw plaats kan dan iemand anders deelnemen. Een afmelding kunt u tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus doorgeven via een e-mail aan info@vrijwilligershuisheusden.nl of telefonisch 06 231 401 36