Bijeen Heusden


Bijeen Heusden is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden zorgt voor de uitvoering van alle taken op het terrein van zorg, jeugd en werk. Het sociaal team van Bijeen is al enige tijd actief. De leden van het team zijn afkomstig van verschillende organisaties en hebben ieder hun specialisme. Zo treft u er een opbouwwerker, een zorgconsulent, een maatschappelijk werker, een jeugdhulpverlener, een Wmo-consulent, een cli├źntondersteuner en iemand die deskundig is op het gebied van werk en inkomen. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Ga naar Bijeen Heusden