Privacy voorwaarden


Privacyverklaring Vrijwilligershuis Heusden

25 mei 2018

Uw privacy is voor Vrijwilligershuis Heusden van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat bij het Vrijwilligershuis Heusden doen met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Vrijwilligershuis Heusden.

Inschrijven cursussen  en nieuwsbrief
Via ons cursusaanbod kunt u uzelf inschrijven voor een cursus, lezing of workshop. Hiervoor gebruiken formulieren die per workshop gegevens verzamelen.

Hiervoor vragen wij uw telefoonnummer, uw e-mailadres, of u vrijwilligers bent bij een organisatie en of u een certificaat wilt ontvangen. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze informatie wordt per activiteit uitgedraaid en daarna worden alle digitale data weggegooid.

U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over het Vrijwilligershuis en daarnaast komt u meer te weten of het nieuwe cursusaanbod. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van BHUGE, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Hiermee kunnen we zien wanneer u ons bezoekt, zonder dat we weten wie u bent. Deze cookies helpen ons onze website te verbeteren.

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Functionele cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zullen altijd aanstaan, omdat zonder deze cookies onze website niet normaal functioneert. Dergelijke cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens zoals u locatie of persoonsgegevens.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert. Daarnaast worden alle persoonsgegevens versleuteld opgeslagen in de database.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vrijwilligershuis Heusden
Bijeen, Raadhuisplein 16
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl
06-23140136