Voor organisaties


Wil je een vacature plaatsen? Maak eerst een profiel aan. Voor het aanmaken en beheren van een profiel vind je informatie bij de vacaturebank. Daarna kun je een vacature plaatsen.

Tips voor opstellen vacature

Er zijn veel organisaties op zoek naar vrijwilligers. Hoe zorg je ervoor dat jouw vacature opvalt en gelezen wordt? Belangrijk is de vacaturetekst. Een complete en duidelijke beschrijving geeft een goede eerste indruk. Hoe schrijf je een wervende vacature?

Titel: 
De ‘titel‘ is het eerste wat de potentiële vrijwilliger ziet. Hou deze kort en bondig. Zorg dat de titel de vrijwilliger nieuwsgierig maakt. Voorbeelden van een pakkende titel:

 • Een uurtje per week een jongere helpen met huiswerk?
 • Uw hulp in ruil voor een glimlach van een oudere?
 • Wij bieden leuke middagen en jij leert een activiteit te organiseren!
 • Gezellige koffievrijwilliger voor doordeweeks.

Functie:
Omschrijf hier kort welke functie de vrijwilliger gaat uitvoeren. Het gaat hier om de naam van de functie, geen omschrijving van de functie.

(Functie)omschrijving:
Maak duidelijk wat de vrijwilliger gaat doen. Omschrijf letterlijk de werkzaamheden. Waar worden deze uitgevoerd en met wie? Maak duidelijk wat de vrijwilliger kan verwachten. Wees zo compleet mogelijk over wat jouw verwachtingen zijn, bijvoorbeeld qua tijdsinvestering en werktijden. Probeer een sfeer neer te zetten zodat de vrijwilliger zich als het ware al aan het werk ziet in jouw organisatie. Gebruik actieve zinnen: ‘kinderen liedjes leren’ of ‘ouderen begeleiden’.

Maak korte zinnen en gebruik geen moeilijke woorden.

Vertel wat de vrijwilliger ervoor terugkrijgt. Wat bieden jullie aan de vrijwilliger? Denk aan het ‘niet-materiële’: voldoening, waardering, scholing, ondersteuning, netwerk, enzovoort.

En verder:

 • Let op spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie. Een tekst vol fouten staat onprofessioneel.
 • Gebruik geen jargon en vermijd termen als ‘cliënten’.
 • Wees uitnodigend.
 • Maak de vrijwilliger nieuwsgierig door hem aan te spreken.
 • Sluit af met een verwijzing naar de organisatie en het organisatieprofiel (compleet en actueel).
 • Gebruik een vriendelijke of juist zakelijke toon, afhankelijk van het soort mensen dat je zoekt.
 • Zorg voor overzicht door een korte tekst van max. 200 woorden, gebruik van opsommingen, eenvoudige, heldere taal.
 • Wees respectvol.
 • Plaats een uiterste reactiedatum in je vacaturetekst.
 • Reageer altijd op reacties.

Vragen? Neem contact op met het Vrijwilligershuis.

Vinden
De motivatie om vrijwilligerswerk te kunnen en willen doen, is divers. De tijd die mensen hebben voor vrijwilligerswerk is beperkt. Mensen hebben het druk met andere dingen zoals werk, gezin en hobby’s. Hoe speel je als organisatie hierop in? Hoe bereik je dat mensen tijd voor jou of jouw doelgroep willen vrijmaken. Hoe verhoog je je aantrekkingskracht? Wat vinden mensen belangrijk en hoe speel je hierop in?

Hieronder een aantal praktische tips voor het vinden van vrijwilligers:

 • Plaats een vacature op de Vrijwilligersvacaturebank.
 • Reageert een vrijwilliger op de vacature? Zorg voor een adequate en snelle afhandeling.
 • Als je kunt aangeven hoe lang je een vrijwilliger nodig hebt, doe dat dan. De hedendaagse vrijwilliger wil zich niet jarenlang verbinden aan een organisatie. Dus je vindt eerder een geschikte kandidaat als je een eindtijd benoemt.
 • De vrijwilligersfunctie die je voor ogen hebt, is misschien op te delen in verschillende deeltaken. Stem die af op opleidingsniveau en/of praktische vaardigheden. Nog mooier is als personen met diverse capaciteiten aan elkaar worden gekoppeld.
 • Stel jezelf altijd de vraag: is deze vacature ook geschikt voor iemand met een beperking, voor anderstaligen, voor iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Vrijwilligerswerk helpt de organisatie en de dienstverlening. Daarbovenop geef je Heusdense burgers een steuntje in de rug. Zo kan het doen van vrijwilligerswerk helpen om de Nederlandse taal te leren. Of om terug te komen in het arbeidsproces.
 • Als je vrijwilligers aan elkaar koppelt, hoeft het je weinig extra tijd te kosten.
 • Breng de vacature ook via je eigen media onder de aandacht, zoals je eigen nieuwsbrief en/of website, op social media, wijkblaadjes en, indien mogelijk, in de lokale media. Verwijs naar www.vrijwilligershuisheusden.nl
 • Zorg voor goed Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers vinden het prettig als een organisatie hier aandacht voor heeft en officieel is vastgelegd.
 • Neem vrijblijvend contact op met het Vrijwilligershuis. Grote kans dat de medewerkers iemand kennen die prima bij jouw vacature past.

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. Met deze quickscan gaat u stap voor stap na hoe u als organisatie, (afdeling of groep) vrijwilligers vindt en bindt en hoe u dit kunt verbeteren.

Na het invullen van de Quickscan heeft u meteen een praktische checklist voor uw vrijwilligersbeleid en een concreet actieplan.

 

Vrijwilligers binden en behouden

Je hebt vrijwilligers gevonden, nu is het belangrijk ze te behouden. Niets is zo vervelend als iemand inwerken, die vervolgens weer vertrekt.

 • Heet nieuwe vrijwilligers welkom in de organisatie. Zorg voor een introductie en straal uit dat je blij met ze bent!
 • Wijs een goed herkenbare en bereikbare contactpersoon aan. Het is onwenselijk als nieuwe vrijwilligers steeds bij andere mensen moeten aankloppen.
 • Zorg voor een inwerkperiode. Wat moet de nieuwe vrijwilliger weten en kunnen om de functie te kunnen uitvoeren?
 • Betrek vrijwilligers bij de organisatie (vrijwilligers zijn ook medewerkers), bijvoorbeeld door deelname aan werkoverleg.
 • Zorg voor een vrijwilligersovereenkomst. Het is prettig voor de vrijwilliger en de organisatie om afspraken vast te leggen. Dit kan gaan over werkzaamheden, reis- en onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding, deelname aan trainingen, enzovoort.
 • Voer ‘voortgangsgesprekken’. Maak even tijd vrij en geef aandacht aan de motivatie. Privéomstandigheden en/of veranderingen op de werkvloer kunnen de motivatie beïnvloeden. Het is belangrijk dit op tijd te signaleren en hierop in te spelen.
 • Herken, erken, waardeer en beloon! Herkennen is het bewust zien van vrijwilligerswerk. Erkennen betekent vrijwilligers tot hun recht laten komen en serieus nemen. Waarderen zit in laten zien dat je er waarde aan hecht en beloont met iets tastbaars. Vraag tien vrijwilligers hoe zij gewaardeerd willen worden en je krijgt tien verschillende antwoorden. Zeker is dat bijna alle vrijwilligers prijs stellen  op een schouderklopje, persoonlijke aandacht of een kaartje bij een bijzondere gelegenheid.
 • Vrijwilligers aandragen voor een onderscheiding of nominatie is ook mogelijk. Denk aan ‘Doener van de maand’. Zie de informatie hieronder.

Onderscheiding
Koninklijke onderscheidingen (‘lintjes’) kunnen worden toegekend aan mensen die zich onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Te denken valt aan mensen die, al dan niet op bestuurlijk niveau, langdurig vrijwilligerswerk doen. Alleen lidmaatschap van verenigingen komt niet voor een lintje in aanmerking.

Voorwaarden
Een lintje krijgt iemand niet zo maar, hij/zij moet worden voorgedragen. Iedereen kan iemand waarvan hij/zij van mening is dat die persoon een lintje verdient, voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Die persoon moet zich dan geruime tijd (minimaal vijftien jaren) vrijwillig en zonder winstoogmerk hebben ingespannen voor de maatschappij (verenigingen, buurtwerk, instellingen, enzovoort). De periode van vijftien jaren kan ingevuld zijn bij één of meerdere verenigingen en/of door één of meerdere activiteiten.
Het is aan te bevelen vooraf met de kabinetsmedewerker van de gemeente te overleggen of het voorstel haalbaar is.

Via de website www.lintjes.nl is het document te downloaden dat ingevuld en opgestuurd kan worden aan de burgemeester van de gemeente waarin de persoon die je wilt voordragen, woont. Vul ook de intensiteit (duur) van de verdiensten en de toelichting in op dit formulier?

In principe worden alle lintjes bij de Algemene Gelegenheid (dat is de laatste werkdag vóór Koningsdag) uitgereikt.

Doeners van de Maand
De Dromen. Doen. Heusden. dag laat het al zien: er zijn ontzettend veel Doeners in onze gemeente die werk maken van hun droom. Die aanpakken en er voor gáán en het voor elkaar krijgen. Dit jaar zetten we elke maand een Doener in de schijnwerpers. Ken jij iemand die dat verdient? Meld hem of haar aan bij de gemeente Heusden.

De Droom en Doeners!
Elk jaar maakt de gemeente Heusden de Droom, de Doeners (in de categorieën sporter, vrijwilliger en ondernemer) en de Heusdenaar van het jaar bekend. Het college van B&W kiest die laatste. Er kan gestemd worden op:

Voor de Dromen. Doen. Heusden. dag kunnen mensen worden genomineerd. Ken jij iemand die daarvoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Heusden:

Telefoon: 073 513 17 89
WhatsApp: 06 532 35 705
Fax: 073 513 17 99
E-mail: info@vrijwilligershuisheusden.nl

Steeds vaker wordt vrijwilligerswerk ontdekt als mogelijkheid om te leren, nieuwe ervaringen op te doen, te ontdekken wat je leuk vindt. Denk hierbij aan mensen met een uitkering, mensen die hun CV willen opbouwen, scholieren en studenten die in het kader van hun opleiding hun blik willen verruimen.
Als je vrijwilligers zoekt voor je organisatie of je initiatief, is dit misschien niet de eerste doelgroep waar je aan denkt. Besef echter dat ze wel degelijk een aanvulling kunnen zijn. Zij brengen vaak een frisse kijk en nieuwe ideeën in, bieden extra handjes én, omdat zij meestal een vrijwilligersplek zoeken voor bepaalde tijd, het zijn geschikte kandidaten voor klussen en projecten.

12 tips van Movisie

De waardering voor de vrijwilligers in je organisatie begint bij een goed vrijwilligersbeleid. Daarin geef je aan wat de plaats van vrijwilligers in de organisatie is, regel je de onkostenvergoeding en zorg je voor een goede introductie en begeleiding van vrijwilligers. Voor vragen en informatie over het opzetten van goed vrijwilligersbeleid kun je terecht bij het Vrijwilligershuis.
Het werkt altijd beter als alles van tevoren duidelijk is. Zet afspraken daarom samen op papier. In een vrijwilligersovereenkomst staat wat ieders verantwoordelijkheden zijn en onder welke voorwaarden jullie samenwerken. Aandachtspunten zijn:

 • Inhoud van het werk en uit te voeren werkzaamheden.
 • Werktijden en ureninzet.
 • Begeleiding en scholing.
 • Rechten en plichten.
 • Eventuele onkostenvergoeding.

Vrijwilligerspolis

Voor vrijwilligers in de gemeente Heusden is een collectieve verzekering afgesloten: de Vrijwilligerspolis. Hierin zijn geregeld de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen. Ook de Bestuurdersaansprakelijkheid en de Rechtsbijstanddekking zijn collectief verzekerd.

Onder de Vrijwilligerspolis zijn verzekerd de organisatie zelf, de vrijwilligers van de organisatie, stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages en verkeersregelaars. Meer informatie, waaronder de volledige polisvoorwaarden, vind je op www.vrijwilligersnetnederland.nl

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Je hebt voor vrijwilligerswerk soms een VOG nodig. Je krijgt de verklaring als je geen strafbare feiten hebt gepleegd die een bezwaar kunnen zijn voor het werk.

VOG aanvragen
Je vraagt de VOG aan via een formulier bij de gemeente of via DigiD. Je kunt het aanvraagformulier ook downloaden op de website van Justis. Je moet het formulier zelf invullen en inleveren bij de gemeente. Hierbij dien je je identiteitsbewijs te tonen en de kosten direct te voldoen.

Gratis VOG
Vrijwilligers die met minderjarigen of met verstandelijk beperkte mensen werken, kunnen aanspraak maken op een gratis VOG. U, als vrijwilligersorganisatie moet dit digitaal aanvragen. Een vergoeding achteraf is niet meer mogelijk.

 Vraag en antwoord elektronische VOG aanvraag (pdf)

Aanvragen bij de gemeente

Verklaring omtrent het Gedrag

 • Geef hier de exacte naam van jullie organisatieaccount.
 • Gebruik een , tussen de verschillende nummers indien je meerdere nummers doorgeeft.